Vanaf 1 juli 2023 past het UWV de documenten 'Plan van Aanpak' en 'Eerstejaarsevaluatie' aan. De mening van de werknemer over diens re-integratieafspraken wordt een vast onderdeel van het plan van aanpak. Ook als de werkgever afspraken aanpast in de (Eerstejaars)evaluatie voegt deze de mening van de werknemer toe.


Wat betekent dit voor onze klanten?

Vanaf 1 juli 2023 zijn werkgevers verplicht de mening van de werknemer over de re-integratieafspraken vast te leggen in het Plan van aanpak en in de (Eerstejaars)evaluatie. Als er al een Plan van aanpak of (Eerstejaars)evaluatie is gemaakt, hoeft de mening niet alsnog toegevoegd te worden. Dat is alleen nodig als er na 1 juli een wijziging in de afspraken wordt gemaakt.


Wat betekent dit voor Otherside?

Zodra het UWV nieuwe en aangepaste documenten beschikbaar heeft gesteld, kunnen wij deze in de Xpert Suite gaan toevoegen. Uiteraard doen we dat zo snel mogelijk, maar wij zijn hierin afhankelijk van het UWV.

Wij streven ernaar om de nieuwe documenten uiterlijk met de slow track release 8.4 Bromine te kunnen releasen.


Raadpleeg voor meer informatie: 

Nieuwsbericht UWV - Visie werknemer op re-integratie voortaan vastleggen