INHOUDSOPGAVEInleiding

In Xpert Suite kunnen zogenaamde kenmerken toegekend worden aan verschillende entiteiten, namelijk: werkgevers, afdelingen, werknemers en trajecten. Voorbeelden van bestaande kenmerken zijn: Gevaarlijke stoffen, Lopende rechtszaak en Uitgesloten van opschoning. Daarnaast zijn er kenmerken toe te voegen.

Kenmerken kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

Alleen gebruikers met specifiek toegekende autorisaties kunnen deze kenmerken toekennen.Kenmerken instellen

Optie 1: Kenmerk instellen vanuit werknemers-, afdelingen- of werkgeversdossier


Stap 1. Ga naar de tab Overzicht in een werknemers-, afdelingen- of werkgeversdossier.


Stap 2. Klik rechts van het traject op het kenmerk icoon.


Stap 3. Kies het gewenste kenmerk en klik op Opslaan.


Het kenmerk is nu ingesteld. Optie 2: Kenmerk instellen vanuit Trajectenoverzicht

Stap 1. Ga naar het Trajectenoverzicht en kies via de drie puntjes rechts voor Kenmerk instellen. Vul het kenmerk in.Stap 2. Reeds ingestelde kenmerken zijn in het Trajectenoverzicht meteen inzichtelijk.

 

 


Stap 1: Klik op Beheer:

Graphical user interface, application 
Description automatically generated


Stap 2: Klik op Applicatieinstellingen:

Graphical user interface, application 
Description automatically generated

Stap 3: Klik Portalbeheer:

Graphical user interface, text, application 
Description automatically generated

Stap 4: Klik Gebruikerinstellingen

Graphical user interface, application 
Description automatically generated

 

Stap 5: Klik linkset toevoegen

Selecteer de juiste groep in het linker menu en klik bij “beheer actielinks voor dossier” op onderstaande knop.  

Graphical user interface, application 
Description automatically generated
Graphical user interface, application 
Description automatically generated

 

Om de juiste actielink te vinden kan je het volgende intypen in de zoekbalk: SetDossierobjecttags. Voeg hier de gewenste kenmerken op. Vergeet niet alle wijzigingen op te slaan. 

Chart 
Description automatically generated with medium confidence


De actielink is nu klaar voor gebruik. Het toekennen van een kenmerk kan worden gedaan via het trajectendossier door te klikken op de Acties knop:

 

Graphical user interface, application 
Description automatically generated

 Kenmerken beheren

Stap 1. Klik linksonder op Beheer.Stap 3.1 Om een nieuw kenmerk toe te voegen, klik op + Nieuw kenmerk toevoegen.


Stap 3.2 Vul vervolgens de velden in en klik op Opslaan.

Bij types kun je aangeven of het kenmerk aan een afdeling, dossierobject (=werknemer- of werkgeverdossier), traject en/of werkgever toegekend mag worden.
Bij Vervaltype kun je aangeven of een kenmerk nooit komt te vervallen, of vervallen optioneel is of dat het kenmerk vervalt.


Wanneer een kenmerk een verplichte vervaldatum heeft, zal deze opgevoerd moeten worden. Wanneer de vervaldatum optioneel is hoeft er geen einddatum opgevoerd te worden. Elke nacht zal het systeem automatisch checken of er kenmerken aanwezig zijn die moeten vervallen, welke dan ook automatisch worden verwijderd op de entiteiten (werkgever, afdeling, werknemer, traject) waar het te vervallen kenmerk aan is toegekend.


Stap 4. Klik op een bestaand kenmerk om het kenmerk te kunnen wijzigen.

Autorisatie kenmerken


Stap 4. Vink aan welk kenmerk de gebruikersgroep mag zien of koppelen.


Stap 5. Erf in Klassiek Beheer de instelling naar de onderliggende gebruikers.

Rechter muisklik op de gebruikersgroep, kies vervolgens voor Autorisatie erven.