Voordat je begint

Controleer de volgende punten:


Configuratie toevoegen (Verzuim):


Wanneer je naar jouw aangemaakte account gaat kun je hier een nieuwe Import Configuratie toevoegen.

 

Selecteer jouw account en klik op: + Nieuwe configuratie. 


Je komt nu in een scherm waarmee je een configuratie toe kan voegen en een gegevensstroom kunt koppelen.

 

Verzuim gegevens koppelen:


Kies bij Opties voor de optie ‘AFAS Verzuim’. Je komt dan bij het volgende scherm:


 

Hier kan je de volgende gegevens invullen:


Gegevensstroom: 

hier vul je de naam van de gegevensstroom in. Kies voor iets herkenbaars, zoals  bijvoorbeeld ‘verzuim’.


Opties:

Kies voor AFAS Verzuim


Verzuim*: 

Hier vul je de naam van de VZ-getconnector in


Configuratie: 

Selecteer ‘AFAS Verzuim’

 

Standaard of custom mapping: 

Standaard:

Wanneer je hier ‘standaard’ in vult zullen de onderstaande invoervelden tot aan logs niet verschijnen. De default-historie van het verzuim staat dan op 24 maanden en de ‘Trajectverwijderactie’ op ‘delete’.

Custom Mapping: 

Kies je voor voor 'Custom Mapping', zal het scherm er uitzien zoals hierboven. Meer informatie Custom Mapping. 


VerzuimXpertVariabelen:

Je kunt de werkgeverCode en het Personeelsnummer aanpassen, wanneer hier in de XS bijvoorbeeld standaard iets voor of achter staat. Is dit exact dezelfde werkgeverCode en hetzelfde Personeelsnummer in AFAS en de XS, dan hoef je dit niet aan te passen.


Let op: 
Als je op ‘mapping leegmaken’ klikt worden alle velden van de mapping leeggemaakt. Wees hier dus voorzichtig mee!Aanleveringsperiode in maanden: 

Hier vul je in hoeveel maanden aan verzuim er via de koppeling mag worden ingelezen. De default-waarde bij een leeg veld is 24 maanden.

 

Aanleveringsdatum vanaf: 

Wanneer de koppeling vanaf een bepaalde datum in mag lezen, vul je deze hier in. De koppeling kijkt altijd naar het veld dat het minste verzuim inleest. Vul je hier bijvoorbeeld de datum 2021-07-01 in, terwijl de AanleveringsPeriodeInMaanden op 12 maanden staat, zal de koppeling tot 2022-07-01 alleen het verzuim vanaf 2021-07-01 inlezen. Na deze datum leest de koppeling weer het verzuim in van 12 maanden geleden. (Let op: datumnotatie is JJJJ-MM-DD)


Geen taken aanmaken indien einddatum voor:

Wanneer je wil voorkomen dat er bij een eerste inleesactie taken aangemaakt worden bij trajecten die vóór een bepaalde datum vallen, dan vul je hier in welke datum je daarvoor wil hanteren. (Let op: datumnotatie is JJJJ-MM-DD). Bij trajecten met een einddatum voor de ingevulde datum zullen dan geen taken aangemaakt worden binnen XS.


Traject verwijder actie: 

Hier bepaal je of de koppeling verzuim mag verwijderen (kies ‘delete’) of alleen mag aangeven dat hij het wil verwijderen (kies ‘log’).


Logs:

 


Dit kan je aanvinken als je alle technische logging op het API logverslag wil zien. + Schedule Toevoegen: 


Wanneer je dit aan vinkt kom je op het volgende scherm:

 


Hierbij kan je aangeven hoe vaak en wanneer de koppeling mag draaien. Wanneer je ‘iedere dag’ aanvinkt, draait hij iedere dag op het tijdstip dat je hier instelt. Kies je voor ‘Specifieke dag(en)’, dan kan je zelf de dagen aanvinken dat de koppeling mag lopen. Je kunt de koppeling ook meerdere keren per dag laten draaien. In dit geval voeg je meerdere schedules toe. Het verzoek is daarbij om een maximum van 3 keer per dag aan te houden. 


*Als alles in ingevuld klik je op opslaan, de koppeling loopt nu op aangegeven tijd. Belangrijk is wel om even na te gaan of de koppeling goed werkt. Om dat te doen kan je de meldingen op het Logverslag controleren. Meer over deze meldingen kan je vinden op deze pagina. 


Let op: 
Laat de koppeling minimaal 3 keer lopen voordat je de meldingen op het Logverslag gaat nalopen. Sommige meldingen zullen ontstaan omdat de koppeling het aangeleverde bestand van A tot Z inleest. De koppeling kan de eerste keren een melding geven dat het bepaalde verzuimtrajecten niet herkent, omdat het pas later in het bestand voorkomt.