Dit rapport toont of de lopende trajecten een afspraak in de planning hebben. Hiermee kan worden gemonitord of er opvolging wordt gegeven aan de trajecten. Om hierop te kunnen sturen is het wenselijk om de verzuimrollen ook inzichtelijk te hebben.


Het is daarom mogelijk om één of meerdere verzuimteamrollen toe te voegen aan dit rapport. Dit zijn gebruikersgroepen die als verzuimteamrolgroep zijn ingericht. Een verzuimbegeleider is gekoppeld aan een werknemer, dus voor alle trajecten van een werknemer wordt deze begeleider in de specifieke rol getoond. Indien een werknemer meerdere actuele begeleiders in dezelfde rol heeft, dan worden deze achter elkaar getoond in dezelfde kolom. 


Om deze informatie te kunnen tonen is configuratie nodig. Hieronder een opsomming van de onderdelen die geconfigureerd kunnen worden, en de benodigde informatie voor het vullen:

  • De naam van de verzuimteamrol (gebruikersgroep)
  • De naam van de kolom zoals deze in het rapport terug moet komen (zie onderstaand screenshot en de blauw omlijnde kolommen)
  • Indien er meerdere rollen geconfigureerd worden: de volgorde zoals ze in het rapport terug komen


Rapport ‘Trajecten met eerstvolgende afspraak’

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Deze configuratie dient door een BI consultant uitgevoerd te worden. Hiervoor kan een ticket worden ingediend bij de Xpert Desk.