Binnen de XpertSuite komen verschillende wettelijke taken naar boven. In dit artikel leggen we van zoveel mogelijk taken uit waardoor ze naar boven komen. Mis je een taak in dit overzicht? Laat het ons dan vooral weten!


INHOUDSOPGAVE


Doorsturen/opleveren 'Volledig reïntegratieverslag'

 Deze taak wordt toegevoegd wanneer iemand ziek uit dienst gaat en het traject langer duurt dan 70 dagen.


Eventuele ziekteaangifte ivm compensatieregeling oudere werknemers

Deze taak wordt getriggerd op de volgende twee voorwaarden:

- Geboren voor 1-1-1962;
- Minder dan 5 jaar in dienst.


De taak is een controletaak en niet altijd van toepassing. Voldoet de werknemer niet aan de volledige voorwaarden, dan kun je de taak uitvoeren of laten vervallen. Voldoet de werknemer wel aan de voorwaarden, dan dien je de vervolgstappen in gang te zetten.

Voor de volledige voorwaarden van de compensatieregeling, zie de website van het UWV.


Melden werkhervatting aan UWV

Deze taak wordt automatisch toegevoegd bij het hersteld melden, of wanneer het een vangnet hersteldmelding is. Dan wordt de taak getriggerd wanneer een van deze taken aanwezig is in het dossier;

  • Aanvragen vangnetuitkering ivm no-risk polis
  • Aanvragen vangnetuitkering voor Herintreder
  • Aanvragen Vangnet-uitkering voor Herintreder bij UWV


Opstellen formulier 'Medische informatie WIA'

Deze taak wordt toegevoegd wanneer iemand ziek uit dienst gaat en het traject langer duurt dan 42 dagen.


Opstellen verkort reïntegratieverslag

Deze taak wordt toegevoegd wanneer iemand ziek uit dienst gaat en het traject tussen de 42 en 70 dagen duurt.

Ziekmelding UWV bij einde dienstverband

Deze taak wordt altijd toegevoegd wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat.


Ziekmelding Verzuimverzekeraar

Bij een afdeling kan je vastleggen wanneer de verzekeraars meldingsdag is. Wanneer deze waarde gevuld is, komt de taak naar voren bij het starten van een samengesteld traject.


Je vindt deze instelling onder de geavanceerde instellingen bij het bewerken van de stamgegevens.