In de volgende BI release (8.11 Fluoride) op 27 oktober 2023 gaan er enkele significante wijzigingen plaatsvinden op FeitdienstverbandMaand en FeitdienstverbandWeek binnen de Datastreams.

Samengevat gaan we het bestand FeitdienstverbandVerzuimMaand en FeitdienstverbandVerzuimWeek leeg maken en opnieuw opbouwen. Klanten welke een incrementele dump afnemen gaan daardoor wijzigingen missen. Daarom moet er op 28 oktober eenmalig de historie van FeitdienstverbandVerzuimMaand en FeitdienstverbandVerzuimWeek aan de klantzijde geleegd worden.


Ons advies: Zorg ervoor dat degene binnen jullie organisatie, welke verantwoordelijk is voor de verwerking van de datastreams, op de hoogte gebracht wordt van dit artikel. Er zullen op 28 oktober extra handelingen gedaan moeten worden om de verwerking van deze twee bestanden binnen de datastreams goed te laten verlopen. 


Zijn hier vragen over, neem dan direct contact met ons op. Maak hiervoor een ticket aan bij onze Xpert Desk, vermeld hiervoor in het onderwerp van het ticket de term 'FeitdienstverbandVerzuim', zo kunnen wij deze sneller oppakken. Aan dit artikel zullen wij ook nog veelvoorkomende vragen toevoegen.


Waarom deze wijzigingen?

In het Feit Dienstverbandverzuim hebben we significante wijzigingen  doorgevoerd met betrekking tot de week- en maand variant. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om enkele belangrijke situaties aan te pakken:


Aanpassing van de primary key: De primary key wordt gebruikt om een record te herkennen en is een versleuteling van de identificerende attributen zoals het werknemerid, structuurid en dienstverbandid. Dit blijkt in de praktijk in uitzonderlijke gevallen echter onvoldoende waardoor records gemist kunnen worden. Daarom hebben we nu ook Werkgeverid en Afdelingid aan de primary key toegevoegd. 


Detectie van recordwijzigingen: Daarnaast merkten we dat onze detectie van recordwijzigingen op maandniveau niet optimaal was, wat resulteerde in onnodige meldingen van wijzigingen. Hoewel de gegevens in de incrementele dump correct zijn, waren ze niet altijd gewijzigd sinds de vorige levering wat je uiteraard wel zou verwachten.


Wat is er gewijzigd?

Om deze situaties aan te pakken, hebben we de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Uitbreiding van de primary key: We hebben de primary key uitgebreid met de werkgever- en afdelingsgegevens. Als een van deze gegevens wijzigt, wordt het bijbehorende record in de streams verwijderd en als een nieuw record toegevoegd.

Aanpassing van de recordkey voor de maandelijkse bestanden: We hebben de hashberekening voor de recordkey herzien door aggregatie van alle velden naar maandniveau toe te passen. Dit zorgt ervoor dat alleen terechte mutaties worden gedetecteerd.


Wat betekent dit voor jullie?

Het belangrijkste gevolg van deze wijzigingen is dat alle bestaande records worden verwijderd en opnieuw worden aangemaakt met een nieuwe primary key. Voor sommige klanten die incrementele dumps ontvangen, kan dit leiden tot een groot aantal wijzigingen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het feit volledig leeg te maken en opnieuw op te bouwen.

Klanten die incrementele dumps ontvangen, moeten op of na 28 oktober eenmalig de historie van FeitdienstverbandVerzuimMaand en FeitdienstverbandVerzuimWeek aan de klantzijde leeg maken. Na deze wijziging kunnen ze weer normaal gebruikmaken van incrementele dumps, die na de aanpassing aanzienlijk kleiner zullen zijn.